Thailande 2004 - daniel-vaulot
The bar at Phuket harbor

The bar at Phuket harbor

Phuket, Thailand, 2004